Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Yönetim Paneli

E-Posta Hizmeti

Sektörel Sorunlar

Sektörel sorunlar

Sektördeki en büyük girdi payı enerjiye aittir. Yedek parça, isçilik, beklenmeyen giderler ve amortisman maliyeti etkileyen faktörlerdir. Diğer maden sektörlerinde olduğu gibi mermercilik sektöründe de ciddi bir meslek içi koordinasyon eksikliği gözlenmektedir. 
Ülkemiz mermer sanayindeki dalgalanmaların temelinde şu başlıklardaki yetersizlikler yatmaktadır. Bunlar; Eğitim, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama ve Teknolojiyi Geliştirme ve buna bağlı Yeni Mamulleri Müşteriye Sunma; yanı sıra pahalı enerji ve yoğun bürokrasi seklinde özetlenebilir.
Sorunlarına rağmen ülkemizde mermercilik sektörünün önü açık olup, mermer kaynaklarımız dünya pazarlarında rekabet edecek çeşit ve kaliteye sahiptir.
Bu kaynaklarımızın harekete geçirilmesi ile kısa sürede mermer ihracat gelirlerini bir kaç katına çıkarmamız mümkündür. Sektör tanıtım ve pazarlama konusunda son yıllarda önemli bir yol katetmiştir. Ülkemizde ve uluslararası fuarlarda mermercilerimizin fuarları gururla izlenmektedir. Devletin bakanlık düzeyindeki desteğine ek olarak, sektörde faaliyet gösteren kişi ve firmaların bir araya gelerek üst düzeyde örgütlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, fiyatta rekabet yerine kalitede rekabete önem verilmesi bu sektörde ülkemiz yararına olacaktır.
Mermercilik özel girişimciler için cazip, önü açık bir sektördür.Ülkemiz ekonomisine katkılarının daha da artırılması için sektörün önündeki sorunlar devlet-özel sektör işbirliği ile aşılacaktır.
Gümrük Birliği'ne dahil olan Türkiye için rekabet gücü yüksek olan bu doğal kaynağımızdan, en iyi şekilde yararlanılması; gerek arama, işletme ve gerekse işleme aşamalarında en modern yöntemlerin uygulanması, eğitim, altyapı ve pazarlama sorunlarına gereken önem ve desteğin sağlanması, yasal ve idari tedbirlerin alınması ile 21. yüzyılda sektörün ekonomiye olan katkısı daha da artacaktır.

Hava Durumu
Anlık
Yarın
33° 38° 23°
Saat
Linkler